Tuleohutus

paloturvallisuus2_cropped.jpg

Tulekahju korral Kingspan Therma isolatsioonimaterjal söestub, mis takistab tule levikut. See võimaldab projekteerida isegi tulepüsivusklassiga EI60 konstruktsioone, kasutades ainult Kingspan Therma isolatsioonimaterjale. Lugege lisa tuletõkkekonstruktsioonide kohta.

Vt videot: isolatsioonimaterjali 60 s põletuskatse, kus Kingspan Therma TP10 (SPU AL) isolatsioonimaterjali katmata pinda põletatakse ägeda gaasileegiga.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid kaitsevad põlengu korral suurepäraselt konstruktsioone. Allpool toodud videos katsetatakse Kingspan Therma isolatsioonimaterjaliga katusekonstruktsiooni tuleohutust. Katsealused materjalid on Therma TW57 (SPU FR) ja Therma TR26 polüuretaanplaadid ALKORPLANi kattega. Põletuskatse algab ajast 0:48.

Polüuretaani põlemisgaasid

"Polüuretaani (PIR/EFR) põlemisgaasid on samasugused, nagu näiteks looduslike materjalide (puit, kork, vill või puuvill) põlemisel tekkivad suitsugaasid. Kõigist materjalidest tekib põlemisel mürgiseid gaase, millest kõige ohtlikum on süsinikmonooksiid, mis tingib üle 90% surmajuhtumitest. Põlemise käigus tekib ka palju muid ohtlikke ühendeid. Kui võrrelda puidu või korgi põlemist sama koguse polüuretaaniga (PIR/EFR), siis tekib puidu ja korgi põlemisest oluliselt suurem kogus mürgiseid ühendeid.

Polüuretaani tõhusus tähendab seda, et polüuretaani võib sama soojusisoleerivuse saavutamiseks kasutada õhema kihina. Võrreldes põlemisgaase, mis tekivad sama soojusisoleerivuse saavutamiseks vajalikest erinevatest isolatsioonimaterjalidest, on näha, et isegi teatud mittesüttivad isolatsioonimaterjalid tekitavad suurema koguse mürgiseid gaase kui polüuretaan.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide kasutamine korrusmajade ehitamisel

kerrostalot_cropped.jpg

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidel on VTT sertifikaat kasutamiseks tulepüsivusklassiga P1 korrusmajade seinakonstruktsioonides.


Lisakirjandust polüuretaani ohutusest inimestele ja põlemisgaaside kohta:

  • M. Mann, W. Pump, F. -W. Wittbecker: Zur Abschätzung der akuten Toxizität im Brandfall (A contribution for the estimation of acute toxicity in fires), vfdb-Zeitschrift für Forschung und Technik im Brandschutz 4/95.
  • H.Th.Hofmann, H. Oettel: Zur relativen Toxizität von Kunststoff - Verschwelungsprodukten am Beispiel von Hartschaumstoffen aus Polystyrol, Kunststoffe-Rundschau 15, 1968
  • H.Th.Hofmann, H.Sand: Further Investigations into the relative toxicity of decomposition products given off from smouldering plastics, JFF/Combustion Toxicology, Vol.1, 1994