SPU tehniline nõustamine on mõeldud abistama vaid ehitusprojektide projekteerimisel. Objekti jaoks sobivad konstruktsioonid ja lahendused peab alati projekteerima professionaalne ehitusprojekteerija. Ehitustellija peab järgima ehitusprojekteerija koostatud projekte ja juhendeid ning kehtivaid ehitus- ja ohutuseeskirju.