SPU on liitunud Kingspaniga. SPU Insulation Baltics OÜ uus nimi on Kingspan Insulation OÜ. Loe edasi >
X

Kingspan lahendused keldritesse

kellarit_cropped.png

Pilt: Randy Pertiet (CC-BY 2.0)

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid on turvaline võimalus keldrite isoleerimiseks. Kingspan isolatsioonimaterjalid paigaldatakse otse keldri seinale. Therma isolatsioonimaterjalid toimivad aurutõkkena, seega ei ole eraldi aurutõket vaja. Therma isolatsioonimaterjalide hea soojusisolatsioonivõime ja materjalile omane suur veeaurukindlus loovad võimaluse keldriruumide soojamajanduse seisukohast tõhusa ja niiskustehniliselt õigesti toimiva lisaisolatsiooniga varustamiseks.

Keldri remontimisel tuleb arvestada paljusid asjaolusid

Keldriruumide isoleerimise kavandamisel tuleb esmajärjekorras üle kontrollida ehitise välise hüdroisolatsiooni, dreenide ja keltsatõkke seisund ning teostus. Kui mõnes eelmainitud valdkondadest on probleeme, ei anna keldriruumide seespoolne lisaisoleerimine mingil juhul soovitud tulemust. Lisaisoleerimise eeldused on seina püsimine välisest niiskusest kuivana ja maapinna mittejäätumine.

Keldriseina isoleerimisel seestpoolt tuleb hoolt kanda konstruktsiooni piisava aurukindluse eest, hoidmaks ära külma kivipinna märgumise siseõhu niiskuse tõttu. Konstruktsiooni hermeetilisus on eriti oluline seina selle osa seisukohast, mis jääb pealepoole maapinda ja on seetõttu ülejäänud seinaga võrreldes oluliselt külmem. Välise isoleerimise korral on just see seina osa sageli kõige keerukam konstruktsioonielement.

Kingspan isolatsioonimaterjalide abil on tiheda konstruktsiooni saavutamine lihtne. Keldriruumide isoleerimisel seestpoolt on Kingspan isolatsiooniplaadi piisav paksus 30–60 mm sõltuvalt ruumi kasutusotstarbest, soovitud isolatsioonitasemest ja sellest, kui suur osa seinast jääb allapoole maapinda.

Keldri isolatsiooniplaadiks sobivad hästi näiteks tooted Kingspan Therma TP10 (SPU AL) või Therma TR26 (SPU SP). Sama head variandid on ka Therma TP10 40 mm ning Kingspan Therma TW56 Anselmi, mille sisepinnal on valmis paigaldatud plaadid.

Niiskuse vaoshoidmine

Kingspan isolatsiooniplaatide paigaldamisel keldriseina sisemisele küljele tuleb arvesse võtta ka tarindialust niiskust ja selle liikumist ruumi poole. Pinnas on alati märg, suure suhtelise niiskuse tõttu liigub niiskus alati siseruumide suunas. Peale selle võib kapillaarniiskus seina alumise osa läbi niisutada, mistõttu tuleks võimaldada seina kuivamist kuivade ruumide poole.

Kui sein isoleeritakse Kingspan isolatsioonimaterjalidega, tuleb seina alumine osa mainitud kuivamise võimaldamiseks jätta põrandapinnast u 150 mm kõrguseni avatuks. Teisisõnu ei kinnitata isolatsioonimaterjali põrandapinnani välja. Avatud osa võib katta näiteks veeauru läbilaskva glasuurimata plaadiga, millisel juhul saab kõnealune seinariba kuivada.

Eriti keerulistesse oludesse

Eriti keeruliste tingimuste jaoks on Kingspan Insulation Oy koostöös Tampere Tehnikaülikooliga välja töötanud konstruktsioonisüsteemi, mille korral Kingspan isolatsioonimaterjalidega kaetud seina alumine osa kuivatatakse spetsiaalse kanalivõrgu abil. Kanalivõrku juhitakse kuiva õhku ja seina alumine osa kuivab tänu raskusjõu mõjul tekkivale õhuringlusele või vastava masinaga tekitatud sundõhuringlusele. Tehtud uurimuste ja väljatöötatud konstruktsiooni kohta on välja antud käsiraamat, mille saab alla laadida altpoolt.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidega kaetud keldriruumide seinu saab katta tavapärasel moel kas laudise või plaatidega.

Kingspan detailikogust saate alla laadida keldrite ehitusjoonised.